Vormselviering en voorbereidingen

We hopen dat u de vormselvoorbereidingen mee wilt ondersteunen. 
Daarbij rekenen we vooral op jullie aanwezigheid bij onze speciale vieringen en avonden.

(Vieringen met * = niet te missen!!!)

We hebben ze reeds voor u op papier gezet.

 • 19 september: Eerste ouderavond. Parochiezaal Familia 20 u.
 • Oktober:  Start catechese op de pastorie (data en uur ontvangen jullie van de catechisten op de ouderavond).
 • 1 november: Viering Allerheiligen (waarvoor we de vormelingen en hun familie uitnodigen in de parochiekerk om 9.30 u).
 • 27 oktober:  Bijeenkomst kinderen (oefenen naamopgave + rondleiding in de kerk) Parochiekerk St. Rumoldus.
 • 28 oktober: * Startviering met naamopgave Parochiekerk St. Rumoldus 9.30 u.
 • 24 december 22.30 u/ 25 december 9.30 u: : Viering Kerstmis
  (waarvoor we de vormelingen en hun familie uitnodigen in de parochiekerk).
 • Maart: * Viering met kruisoplegging (HEEL BELANGRIJK!!!!) Parochiekerk St. Rumoldus 9.30 u.
 • 21 april: Viering Pasen (waarvoor we de vormelingen en hun familie uitnodigen in de parochiekerk om 9.30 u). De klokken komen alvast!
 • 23 mei: Tweede ouderavond. Parochiezaal Familia 20u.
 • 25 mei: uitstap naar Averbode – verdere info volgt nog.
 • 9 juni: * Heilig Vormsel. Parochiekerk St. Rumoldus 9.00 u.

De catechisten

Annie Mariën 015 34 77 56 of 0494 05 35 53.
Tinneke De Belser 015 34 97 77 of 049740 34 54.

Vormsel 2019

In Berlaar zal het vormsel 2019 voor de parochie Sint-Rumoldus op 9 juni 2019 in de kerk van Sint-Rumoldus  ( feest van Pinksteren ) plaats vinden.

 

                                   Een hartelijke groet in Christus.

                                   Pastoor Eric, het federatieteam en de catechisten.

Voorbereiding op het vormsel in parochie Sint-Rumoldus

Beste ouders,

Dit jaar wordt uw zoon of dochter 12 jaar en kiezen jullie er misschien voor dat hij of zij het vormsel wil ontvangen.
Hierbij geven we een woordje uitleg:
Door het sacrament van het vormsel wordt men een volwaardig christen. De voorbereiding voor het vormsel zal telkens in het najaar starten. Dit houdt in dat uw kind een aantal bijeenkomsten zal hebben samen met de catechist.

Die bijeenkomsten duren 1,5 u en gaan door op de pastorij.

Er zijn 2 belangrijke eucharistievieringen voor de vormelingen :
bij de start van het catechesejaar is er de naamopgave en naar het einde toe - in maart - is er de kruisoplegging. 

Verder nodigen we jullie alvast ook uit om mee te vieren op de andere zondagen en speciaal op de kerkelijke feestdagen. 

In de laatste twee weken voor het vormsel zijn er nog een 3-tal oefenmomenten.

Alle bijeenkomsten zijn gespreid over de ganse periode tussen september en het vormsel. Wij vragen wel dat de vormeling op al deze bijeenkomsten aanwezig zal zijn.

Er zijn ook 2 ouderavonden, één in het begin van het werkjaar  en één kort voor het vormsel.

U kan online inschrijven voor het vormsel via deze link.

De catechisten
    Annie Mariën
    Tinneke De Belser
De Pastoor en Zr. Paula