Voorbereiding op het vormsel in parochie Sint-Rumoldus

Beste ouders,

Wij zijn blij omdat u samen met uw kind voor het vormsel kiest, het sacrament dat hen een volwaardig lid maakt van de kerkgemeenschap.
Vanuit de parochie willen we uw kind op deze stap voorbereiden. Wij zullen daarom maandelijks een bijeenkomst organiseren waarbij we het lesmateriaal “WINdKRACHT” met een werkboek voor kinderen gaan gebruiken. De bijeenkomsten duren 1,5 uur en gaan door in de pastorij.

Wij hopen dat u de catechese en de bijhorende vieringen mee ter harte wilt nemen zodat uw kind zich ondersteund voelt bij het gebeuren.

Momenteel werk men de planning nog uit . Binnenkort zal u dan ook kunnen inschrijven.

De eerste ouderavond gaat door in de  parochiezaal van Berlaar-Heikant. Wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Gelieve 30 euro mee te naar de ouderavond ( voor verzekering, werkboek, kopies,…)

De catechisten
    Annie Mariën
    Tinneke De Belser
De Pastoor en Zr. Paula

Vormsel 2018

Omwille van pastorale en organisatorische redenen, heeft het bisdom ons gevraagd om het vormsel binnen de PASTORALE EENHEID te groeperen op één en dezelfde datum. Voor ons concreet betekent dit dat we in de toekomst netwerken van samenwerking zullen uitwerken tussen de parochies in Berlaar, Nijlen, Kessel en Bevel. Voor groot Nijlen zal het vormsel in 2018 plaats vinden op 14 april in één en dezelfde kerk namelijk de kerk van Sint-Willibrorduskerk verspreid over drie vieringen. (9, 11 en 15 uur )

Voor ons in Berlaar zal het vormsel 2018 voor de parochie Sint-Rumoldus op 20 mei 2018 om 9 uur in de kerk van Sint-Rumoldus  ( feest van Pinksteren ) plaats vinden en voor de parochies Onbevlekt Hart van Maria en Sint-Pieter ook op 20 mei maar dan om 11 uur in de kerk van Sint-Pieter.

In de toekomst zullen dus de vormselvieringen in gans Berlaar op het feest van Pinksteren plaats vinden. We hebben eraan gehouden om deze beslissing zo snel mogelijk aan jullie door te geven.

De eerste communie voor Berlaar Heikant is op 6 mei 2018 in de kerk van Sint Rumoldus.

De kinderen van het station en het centrum zullen vanaf 2018 gezamenlijk hun eerste communie doen op het feest van Ons Heer Hemelvaart. In 2018 is dat op 10 mei om 11 uur in de kerk van Sint-Pieter.

 

                                   Een hartelijke groet in Christus.

                                   Pastoor Eric, het federatieteam en de catechisten.

Naar Boven