Sacramenten : Vormsel

Dit jaar ontvingen weer een hele hoop jongens en meisjes uit onze drie parochies het vormsel.
Voor vele kinderen en ouders markeert het de overgang van kind naar tiener.
Dat is een geleidelijke weg met heel wat stappen naar volwassenheid.
In die ontdekkingstocht is het vormsel een begin, geen einde.
Kinderen die het vormsel ontvangen, zijn nog geen kant-en klare christenen.
Dat hoeft ook niet, want het vormsel is een geschenk dat je helpt om je leven gestalte te geven in de Geest van God.

Bron : Leven – wat er echt toe doet, groeien p. 41

 

Vormsel Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria

Vormsel Sint-Rumoldus

Leeshoekje

Gevormd, en nu?

Naar Boven