Inschrijven eerste communie 2021 Berlaar

Eerste communicant
Doopsel
Eerste communie
Gegevens Ouders
Ouder1
Ouder2
Privacy en gebruik beeldmateriaal

Met de invoering van de GDPR-wetgeving zijn we genoodzaakt U een aantal toelatingen te vragen. Indien U NIET akkoord gaat met de eerste vraag kunnen we uw gegevens NIET bewaren en kan u geen aanvraag indienen voor de eerste communie.
De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en te laten wijzigen.

Handtekening

Indien U een touchscreen, smartphone of tablet gebruikt, kan U hier tekenen. Anders zal dit gevraagd worden tijdens de voorbereiding.