Eerste communievoorbereiding van start

De eerste communievoorbereiding voor het werkjaar 2017-2018 is van start gegaan met de nevendienst 1ste communie (catechesemoment) op zondag 24 september. De data van de volgende nevendiensten 1ste communie staan hierna vermeld.

De plaats waar de nevendiensten doorgaan, wordt via mail meegedeeld aan alle ingeschreven 1ste communicanten.
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar worden daar verwacht om 10.15 u. en worden door de ouders terug opgehaald om 10.45 u.
De ouders met hun kinderen hebben de vrije keuze om nadien deel te nemen aan de viering om 11 u.

Data volgende nevendiensten eerste communie 2017-2018 van 10.15 u. tot 10.45 u. zijn op:

Praktisch

Ouderavond voor alle ouders met communicanten in 2018 en 2019:

Ouders met een 1ste communicant in 2018 of 2019 worden vriendelijk uitgenodigd op de ouderavond op maandag 11 september 2017 om 20:00 uur in de parochiezaal Familia, Aarschotsebaan 105, Berlaar-Heikant.

Inschrijven:

Je kan online een aanvraag indienen voor de eerste communie van 2019  via Inschrijving eerste communie Berlaar.

Ben je pas verhuisd naar Berlaar en heb je in 2018 een 1ste communicant, gelieve contact op te nemen met pastoor Eric Thielemans.

Inschrijvingsgeld voor de 1ste communicanten van 2018:

Voor de onkosten zoals verzekering, materiaal voor de nevendienst, het maken van de misboekjes, fotograaf, cameraman, versiering van de kerk… vragen we u een bijdrage van 20 euro die u mag storten op rekening BE22 9731 6800 5347 Dekenaat Rupel-Nete, regio Lier, afdeling Berlaar VZW. Gelieve bij de mededeling op de overschrijving ‘de naam van uw kind – 1ste communie 2018’ te vermelden.

Mocht dit voor uw gezin een uitgave zijn die u moeilijk erbij kan betalen dan neemt u contact met pastoor Eric Thielemans en wordt dit in alle discretie behandeld.

Werkgroepen ouders eerste communieviering

Een werkgroep van ouders moet jaarlijks worden samengesteld voor de organisatie van de eerste communieviering en/of de begeleiding van de maandelijkse nevendiensten ter voorbereiding van de eerste communie.
Ouders die zich willen engageren voor de maandelijkse nevendienst, de werkgroep teksten, liedjes en samenstelling van het boekje, de versiering van de kerk of het klaar zetten van de kerk en hulp bij de repetities, kunnen een mail sturen naar pastoor Eric Thielemans met vermelding van “werkgroep ouders eerste communie + het jaar van de eerste communie”, naam en voornaam, telefoonnummer en parochie.

Graag willen wij jullie op weg helpen bij het opmaken van een eerste communieviering. Extra informatie kan je hier vinden.

Eerste communie - belevenis- en werkboekjes

Je kind voorbereiden op de eerste communie is een boeiende tocht die jullie samen ondernemen.
Maar het is niet vanzelfsprekend om je kind de essentie van “eerste communie” te doen begrijpen.
Op deze link vindt u een aanbod aan belevenis- en werkboekjes rond eerste communie voor kinderen en ouders.

Veel plezier samen!

Eerste communie - werking

“ Eerste Communie ”. De naam zegt het zelf: vanaf de Eerste Communie kan jullie kind volledig de eucharistie mee vieren. Wij wensen van harte dat de Eerste Communie voor uw kind en voor uzelf een deugddoend en zinvol gebeuren mag worden.

Wellicht hebt u er thuis, samen met uw kindje, over gepraat, over nagedacht. Misschien hebt u uw eigen verhaal verteld, misschien haalde u er een fotoalbum bij, misschien droomt uw zoon of dochter nu al van het mooie feest… Uw kind heeft de gelegenheid de voorbereiding voor de communie samen met het gezin te beleven thuis en in de kerk.

De eerste communievoorbereiding is vanaf september 2016 helemaal in de handen van de parochie en is dus niet langer in schoolverband. De voorbereiding loopt over twee jaren en start in september als uw kind in het eerste leerjaar stapt.

De parochie nodigt de kinderen uit voor de nevendiensten eerste communie waarin de kinderen al doende en stapsgewijs de rituelen van de eucharistie leren kennen.

De parochie nodigt de gezinnen uit voor de eucharistievieringen.

Werking nevendiensten eerste communie :

Vanaf september starten de nevendiensten. De data van de nevendiensten vindt u hieronder. De plaats waar de nevendienst zal doorgaan, wordt via mail op voorhand meegedeeld. De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar worden verwacht om 10:15 en worden door de ouders terug opgehaald om 10:45.

De ouders met hun kinderen hebben de vrije keuze om nadien deel te nemen aan de viering om 11u.

Data nevendiensten eerste communie 2017-2018 van 10:15 tot 10:45 :

24 september 2017
8 oktober 2017
26 november 2017
28 januari 2018
25 februari 2018
22 april 2018
27 mei 2018
24 juni
2018

Je kan hier ook enkele liedjes terug vinden die gezongen worden in de eerste communieviering.

Data vieringen 2017-2018 :

Viering naamopgave: 8 oktober in de kerk Sint Pieter om 11u

Jongerenvieringen:
24 september, 22 oktober, 26 november in de kerk Sint Pieter om 11u.

24 december gezinsviering op Kerstavond
28 januari, 25 februari in de kerk Sint Pieter om 11u.
31 maart Paaswake
22 april, 3 juni in de kerk Sint Pieter om 11u.
27 mei in de kerk Sint Pieter om 11u:
dankviering Eerste communie en vormelingen

Je kan hier ook enkele liedjes terug vinden die gezongen worden in deze jongerenvieringen.

De parochie nodigt ouders uit voor een catechetische voorbereiding van de Eerste communie. Geloofsinitiatie gebeurt in de eerste plaats in het gezin. Ouders zijn dus de eerste betrokkenen bij de voorbereiding op de eerste communie. Ouders zijn deelnemers aan het gebeuren, ze spelen er een actieve rol in. Ouders helpen mee door thuis met hun kind naar de eerste communie toe te leven met behulp van een belevingsboekje. Ouders stellen mee de viering op die zullen doorgaan :

zo 6 mei 2018 om 9:30 in de kerk Sint Rumoldus (parochie Sint Rumoldus)
do 10 mei 2018 om 11:00 in de kerk Sint Pieter (parochie Sint Pieter en Onbevlekt Hart van Maria)


Federatie Berlaar

Parochie Onbevlekt Hart van Maria - Parochie Sint Rumoldus - Parochie Sint Pieter

Naar Boven