Via dit formulier kan u een aanvraag doen voor een doopsel in één van de Berlaarse parochiekerken.
Tip: wij vragen om dit formulier te handtekenen. Dit is het handigst op een tablet.

Doopsel
Dopeling
Gegevens van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen
1
2
Contactgegevens
Peter/Meter

Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen.
In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben (vgl. canon 873 en 874 CIC).

Peter/Meter
Peter/Meter
Privacy en gebruik beeldmateriaal

Met de invoering van de GDPR-wetgeving zijn we genoodzaakt U een aantal toelatingen te vragen. Indien U NIET akkoord gaat met de eerste vraag kunnen we uw gegevens NIET bewaren en kan u geen aanvraag indienen voor het doopsel.
De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en te laten wijzigen.

Handtekening

Indien U een touchscreen, smartphone of tablet gebruikt, kan U hier tekenen. Anders zal dit gevraagd worden tijdens de doopvoorbereiding.

Opmerkingen
Naar Boven