In onze pastorale eenheid zijn er gemeenschappelijke doopvieringen ( per twee kindjes ) op vaste zondagen.Voor ons is dit de derde zondag van de maand. In elke parochie gaat de doopviering door om 12:30 uur.
Indien er veel dopelingen zijn, gaat er een tweede doopviering door om 13:30 uur.
+- Een week voor het doopsel van uw kindje zal je uitgenodigd worden om samen te komen op de pastorie van Sint Pieter Berlaar.

Op deze avond wordt kennis gemaakt met de (eventuele) andere ouders.
De betekenis van het doopsel wordt toegelicht en de doopviering wordt besproken.

Er wordt aan de ouders, meters en peters gevraagd om hun engagement
tegen over hun kindje – petekindje neer te schrijven, ( moet zeker niet lang zijn mag ook kort en bondig zijn )
om dan uw engagement uit te spreken tijdens de doopviering. Dit is geen verplichting.

Graag zien we jullie dan op die bijeenkomst!

Ouders die hun kindje willen laten dopen in onze parochies kunnen online een aanvraag indienen via onderstaand formulier

Tip: wij vragen om dit formulier te handtekenen. Dit is het handigst op een tablet.

Doopsel
Dopeling
Gegevens van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen
1
2
Contactgegevens
Peter/Meter

Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen.
In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben (vgl. canon 873 en 874 CIC).

Peter/Meter
Peter/Meter
Privacy en gebruik beeldmateriaal

Met de invoering van de GDPR-wetgeving zijn we genoodzaakt U een aantal toelatingen te vragen. Indien U NIET akkoord gaat met de eerste vraag kunnen we uw gegevens NIET bewaren en kan u geen aanvraag indienen voor het doopsel.
De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en te laten wijzigen.

Handtekening

Indien U een touchscreen, smartphone of tablet gebruikt, kan U hier tekenen. Anders zal dit gevraagd worden tijdens de doopvoorbereiding.

Opmerkingen