Sacramenten

Het sacrament: ontvouwing van Gods gewaarborgde belofte van liefde en trouw

De aanwezigheid van de Heer herkenbaar maken in woord en gebaar: daartoe is de Kerk geroepen en wordt ze telkens opnieuw gezonden. Zij is de plaats waar Christus aanwezig komt, waar Hij verder leeft. Daar spreekt en handelt Hij, daar troost en zalft Hij, daar vergeeft Hij en bemoedigt Hij ons.

Wat Jezus tijdens zijn aardse leven deed, doet Hij nu nog steeds voor ons in zeven sacramenten: Hij brengt de Vader op menselijke wijze nabij.  Doorheen het spreken en handelen, het woord en het gebaar, zien en horen we God aan het werk. Zijn Geest doordringt de zichtbare werkelijkheid met de genade van de onzichtbare God.

  • Doopsel
  • Vormsel
  • de eucharistie
  • de biecht
  • het huwelijk
  • het priesterschap
  • de ziekenzalving

Bron : http://www.kerknet.be/liturgie