Onze pastorale éénheid "in wording"
nodigt u van harte uit!

Open Avond
woensdag 30 mei, 20u

WZC Heilig Hart, Kerkeblokken, Nijlen

Beste parochianen,

De Emmaüsgangers ervoeren Jezus’ vuur in hun hart.
Gensters van dat vuur worden vandaag nog verder gekoesterd en uitgedragen door velen,
ook binnen onze parochies. Het maakt van onze parochies een warmere plek. Dat is prachtig.

Maar waar gensters samengebracht worden, ontstaat een groter, laaiend vuur.

En net dat is de betrachting van een pastorale éénheid: gensters samenbrengen om tot een groter vuur te komen.
De parochies van Berlaar en Nijlen krijgen vandaag van het bisdom de unieke kans om samen een pastorale éénheid op te bouwen.

Wil je hier meer over weten, dan ben je van harte welkom op de open avond die we hierover organiseren op
woensdag 30 mei om 20 uur
in het WZC Heilig Hart, Kerkeblokken 11 in Nijlen
.

Als voorbereiding op deze open avond is het nuttig om even stil te staan bij onderstaande vraag.

Je kan daarbij één of meer punten aanvinken, of zelf je antwoord formuleren. Op de open avond gaan we hier samen verder op in.

Ik wil samen met Jezus verder op pad, ...

 ... om samen te komen en God te danken

 ... om zorg te dragen voor mijn medemens

 ... om het goede nieuws van Jezus verder door te vertellen aan anderen

 ... om anderen te ont-moeten

Alleszins van harte uitgenodigd! 

De Pastores

Eric, Michel en Geert