Pastorale Eenheid

Met de benoeming van de nieuwe pastoor Michel Brasseur voor de parochies in Kessel, Bevel en Nijlen werd ook het startsein gegeven om volgens de visie van onze bisdom te groeien naar een PASTORALE EENHEID met de parochies in Berlaar.
Alles staat nog maar in de kinderschoenen, maar als federatieteam van Berlaar willen we hieraan volop meewerken en er mee vorm geven.
Maar zover is het nog lang niet … Er zijn nog heel wat stappen te nemen eer het zover is en ook U - geliefde mede parochiaan - zal in de toekomst er actief in betrokken worden.
Dus geen gebeuren over uw hoofden heen, maar een uitnodiging tot participatie.
Want we hebben elke christen nodig die ofwel in de territoriale of in de categoriale pastoraal werkzaam is.

WANT WIJ ZIJN ALLEMAAL LEERLINGEN VAN DEZELFDE JEZUS,
ONZE HEER EN GOD DANK ZIJ WIE OOK WIJ KINDEREN ZIJN VAN DEZELFDE VADER
EN WE MOGEN ONS LATEN INSPIREREN DOOR DEZELFDE GEEST.

Binnen deze groei willen we op elke 5 zondag van de maand een eucharistie vieren
met zoveel mogelijk mensen uit onze 8 parochies.

De eerste keer dat dit zal plaats vinden is
ZONDAG 29 OKTOBER 2017
OM 10 UUR
in de kerk van Sint-Lambertus Kessel.

De volgende viering is gepland op
zondag 31 december 2017
om 10 uur
in de kerk van Sint-Pieter, Berlaar. 
De vieringen op zaterdag om 19 uur en op zondag om 17 uur blijven in die weekenden wel behouden.

HET IS ZO BELANGRIJK DAT WE ZOWEL IN WOORD EN DAAD ALS IN VIERINGEN GESTALTE GEVEN AAN DE NIEUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN DIE ZO NOODZAKELIJK ZIJN OM ONZE KERK EEN NIEUWE TOEKOMST TE GEVEN.
WE HOPEN ECHT DAT U MEEDOET.

VAN HARTE

PASTOOR ERIC, PASTOOR MICHEL BRASSEUR EN DE LEDEN VAN DE BEIDE FEDERATIETEAMS.