Onze pastorale eenheid Sint-Salvator

In de aanloop naar de aanstellingsviering op zondag 29 september 2019 besteden we de volgende vier weken extra aandacht aan de organisatie van onze pastorale eenheid, maar ook, en vooral, aan de visie en missie waarrond we onze pastorale eenheid Sint-Salvator opbouwen.

In dit eerste artikel komt de tekst rond onze missie en visie aan bod, zoals deze in het dossier voor de aanvraag tot vorming van een pastorale eenheid werd gepubliceerd. De “missie” vertelt ons wie we zijn, en waar we voor staan. De “visie” geeft aan wat we kunnen betekenen en waarvoor we gaan.

Onze missie
Jezus redt ook vandaag nog mensen.
Jezus ziet mensen staan.
Hij ziet naar mensen om.
Hij neemt tijd voor elke mens en diens verhaal.
In eenvoud, liefde en gastvrijheid.
Als pastorale eenheid Sint-Salvator geven wij mee vorm, inhoud en beleving aan deze kernpunten in Jezus’ boodschap, in de overtuiging dat Gods sporen in elke mens aanwezig zijn en dat dit, met Gods Geest een begin kan zijn van een ‘nieuwe werkelijkheid’ in onze pastorale eenheid, en daarbuiten.

Onze visie
Het is onze taak als pastorale eenheid om mensen bij Jezus te brengen en daarbij ieders charisma ten volle in te zetten.

Zonnebloemen ?! De pastorale eenheid Sint-Salvator met pit !

Zonnebloem1Hebben jullie het al opgemerkt ?
Her en der in Berlaar, Bevel, Kessel, Nijlen zijn er zonnebloemen te bewonderen.

Op de vijfde zondag van april werd de naam van onze Pastorale Eenheid aangekondigd
en toen kregen de aanwezigen een zakje zonnebloempitten mee.
Het is toch fantastisch om te zien dat er nu overal van die statige zonnebloemen verschijnen.
De eerste tekenen van onze Pastorale Eenheid.
De zonnebloem heeft een christelijke betekenis gekregen omwille van de gele bloem
die meedraait naar het zonlicht,

het is een metafoor voor de de mens die zijn hoofd naar het licht (Christus) draait.
En de zon doet met ons mee!
Ze straalde de laatste weken met volle overgave!
(over (te) enthousiaste supporters gaan wij niet klagen).
Enkele parochianen stuurden ons een foto toe van de zonnebloemen in hun tuin.
Je kan ze bewonderen bij dit artikel.
Zonnebloem2Hoe mooi zou het zijn als de kerk tijdens de instellingsviering van 29 september vol zou hangen met foto's van zonnebloemen uit heel de Pastorale Eenheid ?Daarom stellen we voor dat jullie ons een foto toesturen en dan maken wij daar een poster van om de kerk te versieren. Na de viering kan je deze indien gewenst mee naar huis nemen.Goed idee ? Stuur je foto naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Liever niet per mail of ligt je fototoestel in panne ? Dan komen wij naar je toe.
Geef ons desgewenst een seintje:
voor Groot-Berlaar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(0498/881689)
voor Groot-Nijlen:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(0475/544425)
Pastorale Eenheid krijgt een naam


Zondag 31 maart 2019 werd de naam van de pastorale eenheid Berlaar - Kessel- Nijlen -Bevel bekend gemaakt
tijdens de receptie na de eucharistieviering te Nijlen.
Uit de verschillende voorstellen werd er voor Sint-Salvator gekozen.

Pastorale eenheid : Open Thema Avond 22 januari 2019 - 20 u

Onze pastorale eenheid "in wording" nodigt u van harte uit!

Open Thema Avond
Financieel en materieel beheer
dinsdag 22 januari 2019, 20u
Parochiezaalzaal, Gestel
  

Onze pastorale eenheid in wording nodigt u van harte uit op dinsdag 22 januari 2019 om 20 u. in het parochiezaaltje van Gestel.

Wij zijn nog steeds gestaag onderweg om samen een pastorale eenheid te vormen voor alle parochies va
n Bevel, Berlaar, Gestel, Kessel en Nijlen.
Wij blijven daarbij op het pad dat pastoor Eric met pastoor Michel voor ons had uitgestippeld.

Op onze vijfde open thema-avond gaat onze aandacht naar het thema ‘Financieel en materieel beheer’.

Voor het financiële en materiële beheer zal onze pastorale eenheid beschikken over een economische werkgroep.
Deze werkgroep zal bestaan uit enkele deskundigen, onder leiding van het teamlid dat verantwoordelijk is
voor het beheer van de financiële en materiële middelen van de pastorale eenheid.
Deze werkgroep heeft een dubbele functie.
Enerzijds houdt de werkgroep toezicht op het beheer van de financiële en materiële middelen van de pastorale eenheid.
Anderzijds pleegt de werkgroep, vóór het opstellen van de jaarlijkse begroting van de pastorale eenheid,
overleg met de dekenale vzw over de manier waarop laatstgenoemde de werking van de pastorale eenheid kan ondersteunen.

De pastorale eenheid kan op financieel en materieel vlak ook samenwerken met andere instellingen
dan de dekenale vzw (bijvoorbeeld: een religieuze congregatie, een school, een cultureel centrum, een woonzorgcentrum).
Deze samenwerking kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het gemeenschappelijke gebruik van bepaalde ruimten.
Voor deze samenwerking zullen van meet af aan heldere afspraken worden gemaakt.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze open avond, vooral diegenen die binnen de toekomstige eenheid, op een of andere manier actief mee willen werken.

Pastorale eenheid : Open Thema Avond 11 december 2018 - 20 u

Onze pastorale eenheid "in wording" nodigt u van harte uit!
Open Thema Avond
Gemeenschapsopbouw
dinsdag 11 december 2018, 20u
Pauluszaal, Berlaar-Centrum

 
Het plotse overlijden van E.H. Eric Thielemans liet bij iedereen een diepe indruk na en het heeft ons allemaal uit ons lood geslagen.
Maar we zijn nog steeds gestaag onderweg om samen een pastorale eenheid te vormen voor alle parochies van Bevel, Berlaar, Gestel, Kessel en Nijlen. We blijven daarbij op het pad dat ook pastoor Eric voor ons mee heeft uitgestippeld.

Op onze vierde open thema-avond, op dinsdag 11 december, gaat onze aandacht naar het thema "Gemeenschapsopbouw".

Gemeenschapsopbouw heeft als doel de verbondenheid tussen de gelovigen onderling en tussen de diverse lokale geloofskernen sterker te maken. Waar nodig worden hiervoor nieuwe bruggen gebouwd. 'Gemeenschap' richt zich ook naar mensen die om welke reden dan ook de Kerk verlaten hebben of naar hen die geen enkele voeling met de Kerk meer hebben, maar toch zoekend blijven naar een inspiratiebron.

Met andere woorden: naar de totale gemeenschap, met als uiteindelijk doel de Blijde Boodschap te laten doorklinken en door-leven in de samenleving.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze open avond, vooral diegenen die hieraan actief mee willen werken binnen onze pastorale eenheid, onder welke vorm dan ook.

Op deze open avond zullen we ook al een eerste keer meer concreet stilstaan
bij de naamkeuze voor onze pastorale eenheid
op basis van de verschillende voorstellen
die we van jullie hebben doorgekregen.

Iedereen die actief mee wil werken binnen de pastorale eenheid
en mogelijk deel wil uitmaken van de te vormen werkgroep rond dit thema,
is van harte uitgenodigd.
Dus, als je nog mensen kent, nodig ook hen gerust mee uit.

Noteer alvast: de datum voor de volgende open thema-avond is:
22 januari 2019 | thema: Financieel en materieel beheer | in de Parochiezaal van Gestel