Marialegioen

Elke maandag (uitgezonderd feestdagen) komen de leden samen in het klooster om een rozenhoedje te bidden en zich te bezinnen over een religieus of actueel kerkelijk geloofsthema.

Voor meer info kan je terecht bij Mirda.

Naar Boven