Kerkfabrieken van Berlaar-Centrum, Gestel en Berlaar-Heikant
Onze kerkfabrieken bestaan per parochie uit zes personen.
Vijf personen worden verkozen en ook de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke maakt deel uit van het bestuur van onze kerken.

De kerntaak van een kerkfabriek bestaat er in de eerste plaats uit om de eigendommen van de kerk te beheren
en vooral er voor te zorgen dat de diensten in onze kerken in optimale materiële omstandigheden kunnen plaatsvinden.

In april 2020 dient de ‘grote helft’ (3 leden) vernieuwd te worden. Uittredende leden kunnen zich terug kandidaat stellen.

 De leden die in april 2020 verkozen worden, krijgen een mandaat van 6 jaar (tot april 2026).
In 2023 wordt de kleine helft (2 leden) vernieuwd en hun mandaat duurt tot april 2029.

Kandidaturen dienen voor 1 februari schriftelijk ingediend te worden bij EH Michel Brasseur, Paddekotseheide 62, 2560 Nijlen.

Wie mag zich kandidaat stellen?

Rooms-katholiek zijn.
Iedereen die ten minste achttien jaar oud is op het ogenblik van aanstelling of verkiezing.
Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Berlaar, voor de kerkfabrieken van Berlaar-Centrum en Gestel,
of in de gemeente Putte/Beerzel of Heist-op-den-Berg, of Berlaar voor de kerkfabriek van Berlaar-Heikant.

Vanaf 1 februari zal de lijst met kandidaten in iedere parochiekerk uitgehangen worden.
Zodra de lijst in de kerk gepubliceerd is, kan men binnen de vijftien dagen bezwaar aantekenen tegen kandidaten.