Misdienaars trouw op post

Na weer een heel jaar trouw op post te zijn
tijdens de jongerenvieringen en heel wat andere,
tijd voor een groepsfoto met onze misdienaarsploeg.

Een groep enthousiaste kinderen die rond Jezus willen samenkomen.
Of was het dit keer vooral voor de pannenkoeken?
Want na de laatste jongerenviering van het werkjaar werden ze traditiegetrouw getrakteerd op pannenkoeken door pastoor Eric. Toeval of niet, maar met z'n allen waren ze aanwezig ?.

Verder zijn wij steeds op zoek naar nieuwe misdienaars. Spreek ons gerust aan!

De misdienaarsverantwoordelijken

Nathan en Vincent