Nevendienst 2 juni 2013

Nevendienst 2 juni 2013

Kijk naar het brood op deze tekening.
Het lijkt zo gewoon, altijd bij de hand.
Maar van dit brood kun je leven.
Het is om te delen, om te geven.
Het voedt mensen, groot en klein.

Wat zouden wij zonder zijn?

Ook van Jezus’Brood kun je leven.
Jezus wil Zichzelf delen, om Zich aan ons te geven.
Hij voedt de mensen, groot en klein.

Wie zouden wij zonder Hem zijn?

Brood voor wel 5000 mensen... een wonder... zoals ook met die vissen... een wonder.
Sacramentsdag... brood, hosties en Jezus. Doe dit om Mij te gedenken...

Wist je dat het kruisje dat de misdienaars dragen een afbeelding is van de 5 broden en 2 vissen? Echt waar! Noëmie en Laurens hebben het ons zondag getoond. Mooi!

We hebben het ook nog even stil gemaakt en kaarsjes aangestoken.
Die hebben we bij de kaarsjes van de grote mensen gezet.

 

Groeten, Marleen