Kindernevendienst

Ook voor de jongste kids heeft parochiefederatie Berlaar heel wat te bieden !

Tijdens de maandelijkse jongerenviering in de Sint-Pieterskerk is er een nevendienst voorzien .

De nevendienst is speciaal voor peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Uiteraard zijn de mama of papa ook welkom!
De nevendienst biedt de mogelijkheid om aan kinderen het evangelie (van die zondag) te verkondigen op hun niveau.
Daarna wordt nog tijd genomen voor de verwerking van de boodschap van het evangelie in de vorm van een gesprek, een gebed, een knutselwerkje, een lied,...

De kinderen gaan tijdens de woorddienst naar de weekkapel. Ze keren terug naar de kerk voor de dienst van de Tafel.

Wat we vorige maanden gedaan hebben, kan je hier ook nalezen !

Tot de volgende nevendienst ?

Nevendienst 20 juni 2016

'Wie zeg jij dat ik ben?' vraagt Jezus ons vandaag.

Onze naam is heel belangrijk. Het is goed dat we elkaars naam kennen. Dus die hebben we geoefend, nu zijn we geen onbekenden meer...

Vele groetjes van Mirthe, Elin, Jinthe, Rune, Rube, Ruben, Fabian, Marleen, Sofia, Lars, Lars de tweede, Lukas, Pieter, Maarten, Jasper de blauwe, Kobe, Michiel, Jana de grote, Jana de lieve, Jasper de toffe minion, Ellis, Mathis, Julienne en Shania.

Nevendienst 27 september 2015

We lazen het verhaal van ‘Het kleine poortje’ uit ‘8 verhalen van Jezus’.

‘Als je door dit poortje gaat, kom je in een stad. Het is een heel klein poortje, met een grappige naam. Het heet: ’Het oog van de naald’. Zo klein is dat leuke poortje. Op een dag komt er een kameel bij het poortje. Het is geen gewone kameel. Hij heeft een prachtig zadel met rode kwasten. Op dat zadel ligt een stapel tapijten, die moeten naar de markt. Naast hem loopt zijn eigen knechtje, die moet de vliegen bij de kameel wegjagen. ‘Opzij’, zegt de kameel. ‘Ik moet door de poort.’ Maar hij kan er helemaal niet door! Hij is veel te groot….’

Op allerlei manieren probeert de kameel door het kleine poortje te geraken, maar niets lukt. Hij kan er niet door. Tot hij zonder tapijten en zonder zadel, helemaal gewoon, probeert en zich heel, heel klein maakt. Dan lukt het wel…

Na het verhaal hebben we gebeden voor de vele vluchtelingen, voor de vrede. Daarvoor hebben de kinderen een kaarsje aangestoken.

De volgende nevendienst is op 22 november. De laatste zondag van oktober is er een gezinsviering in samenwerking met de eerste communie.

Nevendienst 30 november 2014

Nevendienst 28 september 2014

Nevendienst 2 juni 2013

Nevendienst 30 juni 2013

Nevendienst 29 september 2013

Nevendienst 27 oktober 2013

Nevendienst 26 januari 2014