In Memorian E.H. Eric Thielemans
In Memorian E.H. Eric Thielemans
Eric Thielemans
Eric Thielemans ° Turnhout, 29 juni 1949 † Lier, 21 oktober 2018

 

     Rouwbrief

     

 

      De plechtige uitvaartliturgie
      ging door in de Sint Pieterkerk
      zaterdag 27/10/2018
      om 10.00u.

     

 
 
We verloren een goede vriend en warme priester
Onze pastoor is overleden na een hoogtepunt in zijn dienstverlening.
Zondag 21 oktober is een dag om nooit te vergeten.
Na een fantastische tv-mis op VRT1,
overleed amper een paar uren later, Eric Thielemans.

Nooit zou Eric kwetsende standpunten ingenomen hebben.
Alles eerst op een rijtje zetten, leek zijn idee.
En dan zachtjes zien en proberen vast te stellen
welke kleuren uit ons menselijk spectrum harmoniëren.
Hij was een mens die steeds zocht
naar de menselijke warmte in iedereen, die hij ontmoette.
Warmte die emoties en dienstbaarheid kleuren.
Warmte die gevoelens en menselijkheid omschrijft.

Hij was een mens die meer warmte en waardering uitstraalde dan wij nu kunnen vermoeden.
Een pastoor, in deze tijd, is meer dan iemand die van kerk naar kerk holt en steeds moet puzzelen met tijd en andere beperkingen.
Een pastoor is steeds op zoek naar mensen en situaties die geluk en geloof kunnen ervaren.
Mensen die een schouderklopje kunnen gebruiken.
Mensen die een bemoedigend woordje, een gemeende glimlach, een warme handdruk, kunnen en weten te waarderen.
Zo was onze pastoor Eric.
En zo zal hij in onze herinnering blijven voortleven.

Onze pastoor was een unieke persoonlijkheid, al was de omschrijving van zijn talenten en inzet niet zo maar een kleur te geven.
Steeds boden zich nieuwe aspecten van zijn menselijke rijkdom aan, van zijn bezieling als priester.
En telkens als zijn werkgebied groter en groter werd, vond hij mogelijkheden die zijn talenten een andere en mooiere kleur gaven.
Waarschijnlijk zullen wij nooit ervaren wat onze rijkdom was met zo een pastoor als Eric in onze nabijheid.

De tv-mis op zondag 21 oktober was een laatste herinnering, een onvergetelijke herinnering, aan Eric.
De gemoedelijkheid en vriendelijkheid, de rust en de overtuiging die hij uitstraalde,
maakte hem bij iedereen geliefd en bemind.

Hij was veel meer dan zo maar ‘de pastoor van onze parochie’.
Hij was een trouwe vriend, een raadsman, een steunpunt,
een droom die God door zijn leven voor ons vorm gaf.

Hij was een persoon om nooit te vergeten.
Een bezieler die nog jaren zal blijven uitstralen en ons inspireren.
Dag Eric. Tot ziens.

( tekst door Frans Busschots)

Bekijk hier de TV-Mis van 21/10/2018

Onderaan in vierkantje klikken na het starten van de video

knop volledig schermvoor volledig scherm .

Homilie 21 oktober 2018

Op een onnavolgbare manier bracht E.H.Eric Thielemans ook zijn laatste homilie . We nemen deze graag hierbij over .

Goede mensen, sinds de verkiezingen van vorig weekend weet elke kandidaat of hij of zij verkozen is.
Elk van hen heeft een uiterste inspanning gedaan om een zetel te bekomen in een gemeente- of stadsbestuur en/of op provinciaal vlak.
Zij die gewonnen hebben, voelen zich bevestigd in hun streefdoel en zij die niet het beoogde resultaat hebben bereikt, voelen zich afgewezen.
Een plaats bekleden die indruk maakt en waardoor je gezien wordt, is het stiekem verlangen van heel wat mensen.
En die mensen moet je niet alleen zoeken in het maatschappelijke leven, maar vind je ook in de kerk.
Jezus had er destijds al mee te maken, want Jakobus en Johannes, twee broers die bij de leerlingengroep van Jezus hoorden,
stapten op Hem toe met de vraag of ze in zijn koninkrijk links en rechts van Hem zouden mogen zetelen.
Maar hun verlangen wordt niet ingewilligd.
Jezus zegt dat Hij het hun niet kan beloven, omdat die zetelverdeling alleen aan God, zijn Vader, toekomt.
Bovendien is het mogen zetelen aan de rechter- of linkerzijde van Jezus niet te vergelijken met een zetel in de raad van een gemeente-, stads- of provinciebestuur.
Onze paus zei het nog zo mooi op de jongerensynode:
“Echte macht is dienen, anderen laten groeien.”
Daarom zegt Jezus ons ook dat je gezag niet mag uitoefenen zoals sommige machthebbers doen, die met ijzeren vuist hun macht misbruiken.
Wie van God een zetel mag bekleden, moet zijn taak uitoefenen in nederige dienstbaarheid en bereid zijn om achteraan plaats te nemen.
Want wie graag voorop loopt zoals sommige leiders doen, loopt het gevaar om geen aandacht meer te hebben voor hen die na hen komen en die niet meekunnen.
Maar als je achteraan loopt, dan zie je beter wie moeite heeft om te volgen.
Jezus wil vermijden dat iemand niet kan volgen.
Voor Hem is iedere mens van onschatbare waarde.
Tot ieder van u die misschien bij zichzelf denkt dat hij niets waard is en niet veel te betekenen heeft, zegt Jezus heel nadrukkelijk:
“Ik weet wat het is om zwak te zijn. Ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb ook beproevingen doorstaan en het lijden is me niet bespaard gebleven.
Maar Ik kan je helpen. Want als niemand nog in jou gelooft, dan ben Ik er nog. Ik blijf in jou geloven!
Ook al heb je een klein zelfbeeld, Ik denk groots over jou.
Ook al doet niemand beroep op jou, Ik heb je nodig.
Ik wil jou zenden om mijn missionaris van liefde te zijn in deze soms harde wereld.”
Vandaag is het Missiezondag.
Een dikke proficiat en dank aan al onze missionarissen die naar het voorbeeld van Jezus in zovele landen het beste van zichzelf hebben gegeven!
Als gastland heeft Missio dit jaar gekozen voor Ivoorkust, in het westen van Afrika.
Hier maken jongeren deel uit van kerk en samenleving.
Bovendien slaat iedereen er de handen in elkaar door zijn of haar kennis in te zetten ten voordele van de maatschappij,
de kerk en de verspreiding van het geloof. Iedereen heeft iets waarin hij of zij zich dienstbaar kan maken aan een ander Zo verrijkt iedereen elkaar.
Ook jij, lieve kijker, hebt iets te bieden.
Hoe bescheiden je bijdrage ook is, God rekent op jou.
Onze paus zei nog tot de jongeren op de synode en vandaag zeg ik het tot jou:
“Jij bent Gods werk. Onderschat jezelf niet. Laat je niet verdoven door allerlei verslavingen. Je hebt zoveel moois te bieden, want God gaf je een hart om lief te hebben.
Je bent bestemd voor de liefde. Loop geen leiders achter na die je veel beloven, maar uiteindelijk je ondergang beogen.”

En Jezus drukt ons op het hart:
“Ik loop niet graag voorop. Ik neem liever achteraan plaats om beter te zien dat ieder van u mee is.
Ik geef jou de vrijheid en de ruimte om te worden zoals mijn Vader en Ik je dromen, en die droom zal je stoutste verwachtingen ver overstijgen.
Ik heb jou nodig om mijn liefde door te geven aan alle mensen.
” Lieve mensen, God kan ons leven zinvol maken. Hij rekent op ons om deze wereld in zijn Geest verder te missioneren

Verrijzenisliturgie EricThielemans 27/10/18

Hier kan U de teksten van de uitvaart van Eerwaarde Eric Thielemans nalezen : 

Uitvaart Eric Thielemans

tekst door de familie geschreven

We laten Eric eventjes aan het woord

Getuigenis Facebook

Eric Thielemansfonds

Maandag 27 mei hebben Landelijke Gilde en Davidsfonds
een cheque van 1091,30 euro overhandigd aan een aantal leden van het Eric Thielemansfonds.

Dit geld was de opbrengst van het kerstconcert dat werd gegeven op 23 december 2018 in de kerk van Gestel.

Met deze daad willen we het fonds steunen dat het werk van onze pastoor zaliger wil verderzetten,
het helpen van zwakken in onze omgeving.