De Warmste Week in Berlaar

Vrije Basisschool, Pastorijstraat 3,
draagt warm hart toe aan Eric Thielemansfonds

 

 

 

Enkele jaren op rij organiseert de Vrije Basisschool van Berlaar
tijdens De Warmste Week van het jaar
een hotdogverkoop om een goed doel te steunen. 

 Dit jaar kozen ze voor het Eric Thielemansfonds. 
Een fonds dat werd opgericht na het plotse overlijden van hun pastoor, Eric Thielemans. 

 

Het zal zich inzetten voor mensen uit de omgeving die zorg nodig hebben. 
Zo kiest de school ervoor om in de buurt met zijn allen Samen Tegen Armoede te werken. 
Armoede is immers een complex verhaal.  Het kan iedereen overkomen.

Op 18 december gaven ze dan samen met Studio Brussel het startschot voor De Warmste Week. 
Hun goed doel kon op veel solidariteit rekenen. 

Dankzij de steun van (oud)leerlingen, (groot)ouders, familie, vrienden, collega’s,…
verzamelden ze zo’n 1.100 euro. 

Een hartverwarmend gebaar, waar ze allen een warm hart aan overhouden.